Be Ready Solutions

Världens mest kraftfulla lösningar inom sälj och service

Be ready solutions

Om du jobbar med B2B-försäljning så vet du redan hur mycket säljmiljön har förändrats. Kunderna är bättre informerade, ställer högre krav och konkurrenterna är både bättre och fler.

 

Vi vet att du behöver hitta en konkurrensfördel. En som går att upprepa, är skalbar och konsekvent. Därför har vi tagit fram Be Ready, en serie lösningar som fokuserar på att förbättra omsättning och vinst. Det handlar inte längre om träning, det handlar om en förflyttning och att skapa förutsättningar för ett ökat säljresultat

Sälj mer med Sales Ready Solutions

Sales Ready innehåller lösningar för att öka försäljningen. Den omfattar kända produkter som

Professional Selling Skills, Strategic Selling, Conceptual Selling och Large Account Management

Process (LAMP). Men det är bara början. Sales Ready kan hjälpa dig att hantera specifika

utmaningar, förbättra resultatet och även förflytta en hel säljorganisation.

Ge bättre service med Service Ready Solutions

Mer än trettio års erfarenhet. Fler än en miljon tränade servicegivare. Med ursprung från välkända

varumärken som AchieveGlobal och Impact Learning. Service Ready ger dig färdigheter, metoder

och träning som gör att dina kunder får den bästa kundupplevelsen. Service Ready är mycket mer

än bara kundservice. Vi visar alla i hela organisation hur de genom rätt agerande kan vara beredda

att sätta kunden i centrum i allt de gör.

Hitta rätt talanger med Talent Ready Solutions

Rätt talanger är avgörande för din framgång. För att driva resultat behöver du talanger både inom

ledarskap och bland medarbetare. Talent Ready är en kraftfull kombination av skill assessment och

mätverktyg som skapar insikt om befintliga medarbetare och dem du kanske vill anställa. Vi hjälper

dig jobba med talanger.

Lär dig på ett nytt och anpassat sätt via Learner Ready Solutions

En ny generation medarbetare kräver nya sätt att lära sig. Tack vare våra samarbetspartners kan vi

erbjuda marknadens mest sofistikerade plattform för inlärning. Vi erbjuder traditionell

klassrumsträning och inspirerande e-learning. Flexibla lösningar och program ger oss möjlighet att

anpassa lärandet så att det skräddarsys till din organisation och dina medarbetare. Learner Ready

gör att ni kan jobba med lärande på ett effektivt sätt.

Etablera en strategi med Strategy Ready Solution

Processer. Människor. Ledarskap. Om någon av dessa komponenter är fel kan du varken

genomföra din organisations strategi eller få maximal effektivitet. Strategy Ready

identifierar hur var och en av dessa delar påverkar organisationens prestation inom försäljning och

hur du kan förbättra eventuella brister. Du får rätt verktyg så att du jämföra din organisations

framsteg med andra.

Dra nytta av data med hjälp av Insight Ready Solution

Insight Ready ger de insikter du behöver för att förstå vad som fungerar bra i din organisation och

vad som inte fungerar alls. CSO Insights samlar kontinuerligt in data och erbjuder den bästa

och mest uppdaterade forskningen i ämnet sales enablement och service.