CONSEPTUAL SELLING

Sales Ready

Konceptuell Försäljning – Conceptual Selling®

Lär dig

Uppnå vinna-vinna-lösningar med dina kunder.

Målgrupp

Alla som aktivt har kundkontakt

Format

Klassrumsträning eller virtuellt

Dagens säljare jobbar i en miljö där man hela tiden kommunicerar med flera människor, hela tiden, via olika plattformar. Samtidigt behöver säljare vara informerade och ha kontroll över alla säljaktiviteter. För att framgångsrikt bemästra denna krävande kombination av ansvar behöver tidsplaneringen innehålla en beprövad, produktiv metod för att förbereda ett möte.

 

Miller Heiman Groups träning Konceptuell Försäljning koncentreras runt tre grundläggande färdigheter för att förbättra dialogen med kunderna: Planering, påverkan och kommunikation. Konceptuell Försäljning är ett ramverk och en metod som enkelt och systematiskt kan användas för att nå ett högre säljresultat. Konceptuell Försäljning hjälper alla medarbetare som har kundkontakter och som vill hitta nya sätt att förbättra kundrelationen.

 

Konceptuell Försäljning använder ”Green sheet” som verktyg. Green sheet hjälper säljare att sätta tydliga mål med ett säljmöte. En viktig del i förberedelserna är att ta reda på vilka beslutspåverkarna är och hur involverade de är i köpprocessen. När de som har mandat är identifierade kan man avgöra vilka som kan behöva övertygas om nyttan med er lösning. Nästa steg är att ta reda på deras unika behov. Beslutspåverkarna kan ha sina egna åsikter om din lösning. Förberedelserna måste inkludera att identifiera behov och hantera åsikterna genom kloka argument.

 

För att kunna avgöra varje beslutspåverkares unika resonemang mot att besluta att köpa av er behöver ni vara bra på att ställa frågor. Frågetekniken hjälper er att utveckla den individuella nyttan, inte bara en generell fördel. Frågetekniken handlar om att ställa: Bekräftande frågor, informativa frågor samt attitydfrågor.

 

För att slutföra processen gäller det att förstärka jobbet säljaren lagt ner. Genom att säkerställa att uppföljningen av mötet innehåller en tydlig dialog med en säljare så ökar chansen till ett framgångsrikt avslut.

Nyttan med konceptuell försäljning är:

  • Bättre tidseffektivitet tack vare sofistikerad planering
  • Ger färdigheter för att utveckla kundrelationerna
  • Skapar bra förståelse för kundens behov på individuell och organisatorisk nivå
  • Ger färdigheter för att kommunicera och resonera

Kontakta oss

Genom detta kontaktformulär samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

Våra alternativ för maximal effekt

Oavsett vilket format du väljer kan vi försäkra dig om att vi har erfarenhet att anpassa rätt kombination av lösningar för att möta organisations behov av utveckling.

Lärarlett

Digitalt

Integrerat