Learner Ready

Learner Ready

Lärande när som helst och var som helst.

Learner ReadyTM Solutions

Sanningen är att vår inlärningsmodell fungerar. Miller Heiman Group erbjuder Learner Ready en lösning för lärande som är tillgänglig när som helst och var som helst.

Learner Ready innehåller de mest pedagogiska inlärningskomponenterna marknaden har att erbjuda. Välj den inlärning som passar era medarbetare, er organisation och er företagskultur bäst. Välj en av komponenterna eller en kombination av alla fyra för att skapa inlärning i världsklass.

 

Lärande i olika nivåer, kanaler och format.

Du har idag fler generationer på din arbetsplats än någonsin. Var och en har sitt eget sätt att lära sig. Vissa föredrar lärarledd träning, vissa vill ha träning i mindre bitar som de kan göra när som helst och var som helst. Det innebär att du behöver kunskap om vad som fungerar bäst för organisationen och individen. Välj inte bara en typ av lärande, välj en lösning som är flexibel och smidig att använda.

Hur tekniken levereras är en av de viktigaste delarna. Det handlar också om att ha tillgång till olika typer av inlärning. På så sätt kan du välja den metod som fungerar bäst för din målgrupp.

Lärarledd inlärning

 • Världens mest beprövade och resultatskapande innehåll för alla erfarenhetsnivåer och kundsituationer.
 • Genomfört av erfarna säljledare och inte enbart säljtränare.
 • Verklighetsnära tillämpningsövningar.
 • Deltagarna avslutar utbildningen med aktiva planer att applicera på skarpa kundsituationer.
 • Idealiskt för kundmötesträning.
 • Kommunikativ träning för sälj, service och ledarskap för yrkesutövare i hela världen.

Digital inlärning

 • Mikromoduler designade för att skapa förståelse och bibehålla kunskap
 • Unikt designad animation som bevisligen förstärker minneseffekten
 • 50% av det levererade innehållet är interaktivt för att på bästa sätt engagera tittaren
 • Tillgång till innehållet varsomhelst och närsomhelst från vilken mobil, elektronisk utrustning som helst
 • Idealiskt för geografiskt utspridda grupper med begränsad resekapacitet
 • Framtagen för att ge deltagare flexibilitet avseende när och var inlärning sker

Integrerad inlärning

 • Unik plattform som kan innehålla all typ av utbildningsinnehåll
 • Mobil tillgänglighet
 • Tillämpad och anpassad inlärning bidrar till interaktion med kollegor och chefer
 • Bidrar genom tävlingsmoment till högt engagemang
 • Kraftfull inlärningsplattform som tillåter anpassning till specifik kund, medarbetarintroduktion, produktutbildning och diplomeringsutbildningar
 • Idealisk för globala träningsupplägg
 • Inlärningen passar alla typer av inlärningsstilar

Förstärkt inlärning

 • Designad för att täppa till kunskapsluckor
 • Tillgång närsomhelst och varsomhelst via mobil utrustning
 • Ger ledare bränsle till coaching
 • Länkad till verktyg och processer inom CRM
 • Alltid tillgänglig för yrkesmänniskor på språng

Lärande var som kan helst och när som helst

Forskning visar att inom en timme glömmer

människor i genomsnitt 50% av den information

som presenterats. Inom 24 timmar är det 70%

och inom en vecka 90%. Genom en mix av

olika aktiviteter som succesivt tillför och

repeterar kompetenser skapas långsiktig effekt

och öka resultatet. Learner Ready har den

senaste teknologin för lärande och innehåller smarta tillämpningsuppgifter, påminnelser, repetition och fördjupning som bidrar till att effektivt förändra beteenden.

“Creating a truly unique learning experience for our clients that helps sellers learn more and sell more is highly reflective of the New Innovative Miller Heiman Group. We now have the most comprehensive learning solution to reach and engage sellers—far beyond any other training delivery platform in the market today. And it’s all because we want to create a cutting-edge learning experience that meets the dynamic needs of every organization.”

 

—Byron Matthews, President and CEO, Miller

Heiman Group

Är ni Learning Ready?

Ring oss + 46 8 440 90 30 oss så tar vi en diskussion om vilken typ inlärning som passar bäst för er.