PROFESSIONAL SALES COACHING

Sales Ready

PROFESSIONAL SALES COACHING

Lär dig

Bygga upp och behålla ett högpresterande säljteam.

Målgrupp

Alla säljchefer och ledare som aktivt jobbar med försäljning

Format

Klassrumsträning och förberedande e-Learning

Många säljträningar misslyckas för att säljarna inte får det stöd de behöver. Genom att coacha dina säljare kan du bibehålla effekten av PSS säljträning och du ser snabbt vilka styrkor och brister dina säljare har. Kontinuerlig coaching hjälper till att öka säljarnas prestation och sporra till att göra bättre resultat om och om igen.

 

PSS Coaching ger dig som säljchef kunskap, färdigheter och verktyg så att du kan utveckla och stötta dina säljare i det dagliga arbetet och bättre klara av svåra kundsituationer. Du får en struktur för att kunna observera ett säljsamtal och genomföra ett coachande samtal som gör att säljaren blir motiverad att ändra sina beteenden.

Du lär dig att:

  • Analysera säljarbetet och identifiera individen och säljteamets styrkor och utvecklingsområden.
  • Observera och analysera säljsamtal
  • Föra ett strukturerat coachingsamtal som säkerställer säljarens utveckling.
  • Ge objektiv, detaljerad och korrekt information om säljarens förmåga och beteenden.
  • Ta upp situationer och problem på ett objektivt sätt.
  • Fastställa specifika åtgärder för att minska gap där så behövs.
  • Upprätta en coachingprocess för att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål
  • Sälja in coaching till medarbetarna så att de ser nyttan och accepterar att bli coachade.

Kontakta oss

Genom detta kontaktformulär samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

Våra alternativ för maximal effekt

Oavsett vilket format du väljer kan vi försäkra dig om att vi har erfarenhet att anpassa rätt kombination av lösningar för att möta organisations behov av utveckling.

Lärarlett

Digitalt

Integrerat