PROFESSIONAL SELLING SKILLS

Sales Ready

PSS Säljträning – Professional Selling Skills®

Lär dig

En kraftfull säljteknik och väl prövad modell för ett säljsamtal.

Målgrupp

Alla som aktivt jobbar med försäljning

Format

Klassrumsträning och förberedande e-Learning

PSS Säljträning säkerställer att säljarna har de färdigheter som krävs för att vara ett steg före konkurrenterna. Träningen ökar säljarnas effektivitet. Vi vet att om ett företag ska kunna leverera service i världsklass till sina kunder så behöver varje person i kundteamet vara en högpresterande säljare.

 

Genom att träna Professional Selling Skills®under två dagar kommer säljarna att leverera ett högre resultat och bidra till ett förändrat säljteam. PSS Säljträning kommer att utveckla de färdigheter och verktyg som säljare behöver för att driva ett målorienterat och kundorienterat säljsamtal som leder till ett högre säljresultat. Deltagarna kommer att lära sig hur man till fullo kan analysera och möta kundens behov. Utbildningen visar hur säljare gör för att förstå kunden på djupet och därigenom utveckla mer hållbara relationer. Tack vare PSS Säljträning kommer säljarna inte bara hitta behovet utan även behovet bakom behovet. PSS-metoden lär ut kraftfulla frågetekniker som även hjälper säljare hantera invändningar eller komma förbi ointresse eller andra utmanande säljsituationer. Säljare kommer också att lära sig en effekt avslutsteknik som är både kundorienterad och resultatdrivande.

 

PSS Säljträning är inte bara bra för de säljare som går utbildningen, kursen ökar produktiviteten i hela företaget. Säljarna kommer att kunna hantera nya affärsmöjligheter på ett mer tidseffektivt sätt. Tillsammans med en mer sofistikerad säljstil kommer medarbetaren bli en starkare teammedlem. Genom att stärka varje enskild teammedlem kommer du att förbättra sammanhållningen i teamet och teamets resultat.

PSS Säljträning kommer att:

  • Utveckla starka, målmedvetna och kundorienterade säljare

  • Ge färdigheter för ett strukturerat säljsamtal

  • Bygga upp bevisat effektiva frågetekniker

  • Förbättra medarbetarens förmåga att fullt ut förstå kundernas behov

  • Förbättra samarbetet i säljteamet

Kontakta oss

Genom detta kontaktformulär samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

Våra alternativ för maximal effekt

Oavsett vilket format du väljer kan vi försäkra dig om att vi har erfarenhet att anpassa rätt kombination av lösningar för att möta organisations behov av utveckling.

Lärarlett

Digitalt

Integrerat