Sales Ready

Sälj mer med Sales Ready Solutions

Marknadens mest omfattande lösning för att öka försäljningen.

Det är bevisat att vissa säljorganisationer lyckas bättre än andra.

Vill du skilja dig från mängden?

53

Procent

Av säljarna når sin budget

39

Procent

Korrekta prognoser

21

Procent

Personalomsättning i säljkåren

Källa: CSO Insights

Kurser och lösningar för att sälja mer – Sales Ready

Sales Ready är marknadens mest omfattande utbud av säljträning. Sales Ready innehåller

säljträning för att genomföra effektiva säljsamtal och metoder för komplexa säljstrategier. Vi

hjälper dig och ditt företag att vinna nya affärer och samtidigt förbättra relationen med

existerande kunder. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan möta just dina behov.

Säljträning när som helst och var som helst

Miller Heiman Group har skapat en lösning för dagens moderna lärande. En flexibel lösning som innefattar en sofistikerad plattform och det bästa kursinnehållet marknaden har att erbjuda. Vår kraftfulla teknologi erbjuder den flexibilitet som dagens användare kräver för bästa tänkbara inlärning.

”Vi har nu genomfört ett antal moduler i utbildningen ”Den kundorienterade säljprocessen” och jag vill framföra ett stort tack till dig Kaj som kursledare.

Ditt sätt att varva teori och praktik på ett sätt som gör innehållet intressant innebär att man som deltagare ser fram emot nästa kurstillfälle. Jag kan redan nu i vår grupp se resultat i form ett förändrat synsätt på våra kunder och vår roll i förhållande till kunderna där vi mer och mer ser oss som ”säljare” oavsett formell roll. 

Jag ser fram emot att få genomföra resterande delar och önskar dig.”

 

– Magnus Andersson

Delivery Executive

Tieto Sweden AB

Är du Sales Ready?

Boka plats på vår öppna utbildning. Förbättra din konkurrenskraft, stärk din kompetens och få nya insikter som kommer att förbättra dina framtida prestationer.

Se en kort introduktion om Sales Ready och hur det kan hjälpa ditt företag att sälja mer.

Kunden i centrum i allt vi gör

För att en verksamhet ska vara framgångsrik, måste det finnas organisatorisk struktur, processer och färdigheter som verkligen sätter kunden i centrum. Miller Heiman Group är väl förberedda. Kontakta oss så tar vi en diskussion om vad som krävs för att vara genuint kundorienterade. Ring +46 8 440 90 30.