STRATEGIC SELLING

Sales Ready

Strategisk Försäljning – Strategic Selling

Lär dig

Utveckla genomförbara säljstrategier för att vinna affärer.

Målgrupp

Alla som aktivt jobbar med strategiskt försäljning

Format

Klassrumsträning eller virtuellt

Strategisk Försäljning handlar om att ha ett konsekvent och strukturerat sätt att driva säljsamtalet för att öka chanserna att säkra komplexa och lönsamma affärer.

 

Miller Heiman Group hjälper dig att skapa ett mer självsäkert och kunnigt säljteam som vinner fler affärer. Vår utbildning i Strategisk Försäljning tränar erfarna Key Accounts och säljare att använda etablerade och framgångsrika metoder, både för att planera och genomföra möten med kunder.

 

Strategic Selling gör att säljaren

 • får en tydligare riktning och struktur då de driver komplexa affärer.
 • blir mer effektiv och spara tid.
 • får bättre precision i sina prognoser.
 • når förbättrad avslutsfrekvens.
 • blir starkare på att analysera en säljmöjlighet.
 • får bättre förståelse för kunden vilket ökar möjligheten att driva relationen framåt.

 

Varför behövs säljstrategier

Varje säljsamtal är viktigt för att bygga en ömsesidig affärsrelation med en kund. Det stärker er status som leverantör och gör det lättare för er att gå från affärsmöjlighet till påskrivet avtal. Säljaren bör se varje säljsamtal som en chans att etablera sig som en kunnig, professionell affärspartner till kunden.

 

Planeringen inför ett viktigt säljmöte kan vara helt avgörande. Vår ”Blue Sheet” hjälper till att skapa en bättre förståelse för det önskade resultatet ett möte ska ge, ger viktiga insikter om kundens behov och svarar på varför-frågor om:

 

 • Vem vill du sälja till?
 • Vad vill du sälja?
 • När kommer du att få affären?
 • Vilket pris och vilken omsättning vill du få?

 

Dessa frågor ger säljsamtalet ett fokus som sätter ramarna för djupare analyser av avgörande faktorer under kommande möten.

 

Genom att använda strategisk försäljning kommer ditt säljteam att

 • bli bättre på att förutse sina framgångar.
 • se till att de säljmöjligheter som är heta drivs framåt.
 • lägga de mindre heta möjligheterna åt sidan för framtida bearbetning.
 • bli effektiva i att planera och verkställa.
 • använda smart försäljning.

 

Boka din utbildning direkt, ring oss +46 8 440 90 30 eller kontakta oss via kontaktformuläret.

Nyttan med strategisk försäljning är:

 • Blir mer effektiv och sparar tid
 • Bättre precision i prognoser
 • Förbättrad avslutsfrekvens
 • Starkare på att analysera en säljmöjlighet
 • Bättre förståelse för kunden vilket ökar möjligheten att driva relationen framåt

Kontakta oss

Genom detta kontaktformulär samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

Våra alternativ för maximal effekt

Oavsett vilket format du väljer kan vi försäkra dig om att vi har erfarenhet att anpassa rätt kombination av lösningar för att möta organisations behov av utveckling.

Lärarlett

Digitalt

Integrerat